Bullong lục giác

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bullong lục giác là một phụ kiện dùng để liên kết chi tiết ván, gỗ.

Sản phẩm thường được dùng để liên kết các chi tiết thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Bullong lục giác giá tốt LH 098 5614 776.