Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ cán bộ của NTP hardware không ngừng thay đổi, mỗi ngày mỗi giờ, lắng nghe sự chuyển động của thị trường và sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại. Chúng tôi luôn trăn trở làm sao để sản phẩm trở nên tốt hơn, dễ sử dụng, hiện đại, nhiều tính năng và đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

Những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp:

  • Nhận gia công các sản phẩm phụ kiện có ít trên thị trường với số lượng lớn.
  • Thiết kế, gia công, cung cấp sản phẩm nội – ngoại thất theo yêu cầu.
  • Cung cấp, tư vấn về máy móc công nghiệp trong ngành gỗ.
  • Bảo hành hỗ trợ trao đổi cho những phụ kiện bị hư hỏng.